Search


print PDF
FTP-varmuuskopiointi

KUVAUS


Ohjeen tarkoituksena on aktivoida dedikoituun palvelimeen liittyvä FTP-varmuuskopiointi-palvelu. FTP-varmuuskopiointiin voi kirjautua useiden protokollien avulla:

 • FTP
 • NFS
 • CIFS

FTP-varmuuskopiointipalvelimelle pääsee niiltä IP-osoitteilta, jotka on valtuutettu ACL:n (pääsylistan) avulla.
ACL:n voi luoda tililläsi oleville IP-osoitteille Hallintapaneelin tai APIn kautta.

FTP-VARMUUSKOPIOINNIN HALLINNOINTI


FTP-varmuuskopiointi-tilan aktivointi

- Aktivoidaksesi FTP-varmuuskopiointitilan, mene Hallintapaneeliin seuraavan osoitteen kautta:

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Klikkaa haluttua palvelinta vasemman puoleisessa valikossa ja sitten Varmuuskopiotila-välilehteä.

FTP-varmuuskopiointi-tilan aktivoimiseksi klikkaa kuvaketta ”Aktivoi FTP-varmuuskopiointi

Kirjautumistiedot FTP-varmuuskopiopalvelimelle lähetetään sähköpostitse.


Kiintiön hallinta

Käyttöprosentin tarkastamiseksi, mene Hallintapaneeliin seuraavan osoitteen kautta:

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Klikkaa palvelinta vasemman puoleisessa valikossa ja sitten Varmuuskopiotila-välilehteä.Näkyviin tulee FTP-varmuuskopiopalvelimen käyttöaste.


Salasanan uudelleenlähetys

Lähettääksesi FTP-varmuuskopioinnin salasanan uudelleen, mene Hallintapaneeliin seuraavan osoitteen kautta:

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Klikkaa palvelinta vasemman puoleisessa valikossa ja sitten Varmuuskopiotila-välilehteä.Sitten klikkaa ”Unohditko salasanasi?

Uudet kirjautumistiedot FTP-varmuuskopiopalvelimelle lähetetään sähköpostitse.


ACL:n luonti

IP-osoitteen valtuuttamiseksi kirjautumaan FTP-varmuuskopiointiin on luotava ACL.

APIn kautta


Kirjaudu ensin APIin:

https://api.ovh.com/console/

Kirjaudu ensin klikkaamalla "Login".

Seuraavaksi on listattava IP-osoitteet, joille voi antaa pääsyoikeuden FTP-varmuuskopiopalvelimelle.

Listan tekemiseksi käytetään funktiota:

GET /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access


Käytä argumenttina:

serviceName : Palvelimen nimi.

Esimerkki vastauksesta:

[

"213.186.41.107/32",
"5.39.85.206/32",
"87.98.130.36/32",
"91.121.226.240/28",
"213.186.36.156/32",

]

Seuraavaksi tarkastetaan, onko ACL jo luotu seuraavalla funktiolla:

GET /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access/{ipBlock}


Asetuksina käytetään:

serviceName :Palvelimen nimi.
ipBlock :Edellisestä funktiosta saatu IP-lohko.


Esimerkki vastauksesta:

{
ipBlock: "87.98.130.36/32",
ftp: true,
lastUpdate: "2014-01-22T13:42:10+01:00",
nfs: false,
cifs: false,

}


Jos ACL:ää ei ole luotu, käytä funktiota:

POST /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access


Käytä argumenttina:

serviceName :Palvelimen nimi.
ipBlock :Edellisestä funktiosta saatu IP-lohko.
cifs :Jos ruudussa on rasti, CIFS on valtuutettu.
ftp :Jos ruudussa on rasti, FTP on valtuutettu.
nfs :Jos ruudussa on rasti, NFS on valtuutettu.Mikäli ACL on jo luotu, sen muuttamiseksi käytä funktiota:

PUT /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access/{ipBlock}Käytä argumenttina:

serviceName :Palvelimen nimi.
ipBlock :Edellisestä funktiosta saatu IP-lohko.
cifs :Jos ruudussa on rasti, CIFS on valtuutettu.
ftp :Jos ruudussa on rasti, FTP on valtuutettu.
nfs :Jos ruudussa on rasti, NFS on valtuutettu.Mikäli haluat poistaa ACL:n, käytä funktiota:

DELETE /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access/{ipBlock}


Käytä asetuksina:

serviceName :Palvelimen nimi.
ipBlock :Edellisestä funktiosta saatu IP-lohko.
FTP-varmuuskopioinnin poistaminen

FTP-varmuuskopioinnin poistamiseksi, mene Hallintapaneeliin seuraavan osoitteen kautta:

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Klikkaa palvelinta vasemman puoleisessa valikossa ja sitten Varmuuskopiotila-välilehteä.Seuraavaksi klikkaa "Poista FTP-varmuuskopio"

Tärkeää:

Tiedot poistetaan pysyvästi eikä toimintoa voi peruuttaa.FTP-VARMUUSKOPIOINNIN TOIMINTA


FTP-varmuuskopiointi ei automaattisesti kopioi tiedostoja palvelimelle. Tietojen siirto kuuluu asiakkaan tehtäviin. Tiedostojen siirron voi automatisoida halutessa skriptin avulla. OVH ei kuitenkaan toimita asiakkaalle mitään skriptejä siirron automatisointiin.


FTP

LINUX


Määritellään mikä FTP-asiakasohjelma tai mitkä FTP-asiakasohjelmat löytyvät palvelimelta:


ncftp:

nsXXXX: ~# whereis ncftp
ncftp: /usr/bin/ncftp /usr/share/man/man1/ncftp.1.gz

curl:

nsXXXX: ~# whereis curl
curl: /usr/bin/curl /usr/include/curl /usr/share/man/man1/curl.1.bz2


lftp:

nsXXXX: ~# whereis lftp
lftp: /usr/bin/lftp /etc/lftp.conf /usr/lib/lftp /usr/share/lftp /usr/share/man/man1/lftp.1.bz2Mikäli mikään komento ei lähetä vastausta ”/usr/bin/ftp-asiakasohjelma”, on ohjelma asennettava ennen seuraavaan osioon siirtymistä.

ncftp


 • Jos haluat varmuuskopioida tiedostot yksi kerrallaan, voit käyttää seuraavaa komentoa:

nsXXXX ~ # ncftpput -uFTPUSER -pFTPPASS FTPBACKUPHOST /REMOTE/DIRECTORY /FILE/TO/SAVE


Huomaa, että korvaat:
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => palvelimen nimellä, johon varmuuskopio tehdään
 • /FILE/TO/SAVE => varmuuskopioitavan tiedoston sijainnilla
 • /REMOTE/DIRECTORY => tiedoston sijainnilla, käytä pistettä (.) tiedoston sijoittamiseksi FTP:n juureen


 • Jos haluat varmuuskopioida koko hakemiston, voit käyttää seuraavaa komentoa:

Lähetä /DIRTOSAVE FTP-varmuuskopioon arkistomuotoisena

tar czf - /DIRTOSAVE | ncftpput -uFTPUSER -pFTPPASS -c FTPBACKUPHOST DIRNAME.tar.gz


Huomaa, että korvaat:
 • DIRTOSAVE => varmuuskopioitavan kansion polulla
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => palvelimen nimellä, johon varmuuskopio tehdään
 • DIRNAME => varmuuskopioitavan kansion nimellä


 • Mikäli haluat saada luodun arkistotiedoston, voit käyttää seuraavaa komentoa:

Hae tiedosto FILEBACKUP ja laita se kansioon REPLOCAL

ncftpget –v –u FTPPASS -p FTPPASS FTPBACKUPHOST /REPLOCAL /FILEBACKUP


Huomaa, että korvaat:
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => FTP-varmuuskopiopalvelimen nimellä
 • REPLOCAL => hakemistolla, johon laitetaan ladattavat tiedostot
 • FILEBACKUP => FTP-varmuuskopion polulla arkistonimeen asti

Curl


 • Jos haluat varmuuskopioida tiedostot yksi kerrallaan, käytä seuraavaa komentoa:

nsXXXX ~ # curl -aT FILETOSAVE ftp://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST/REMOTEDIR/


Huomaa, että korvaat:
 • FILETOSAVE => varmuuskopioitavan tiedoston nimellä
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => palvelimen nimellä, johon varmuuskopioidaan
 • REMOTEDIR => etäkansion nimellä (on oltava olemassa)


 • Jos haluat varmuuskopioida koko kansion, voit käyttää seuraavaa komentoa:

Kansion /DIRTOSAVE lähetys FTP-varmuuskopioon arkistomuotoisena

nsXXXX: ~# tar czf - /DIRTOSAVE | curl ftp://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST/REMOTEDIR/DIRNAME-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz -T -


Huomaa, että korvaat:
 • DIRTOSAVE => varmuuskopioitavan kansion polulla
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => palvelimen nimellä, johon varmuuskopioidaan
 • REMOTEDIR => etäkansion nimellä (on oltava olemassa)
 • DIRNAME => varmuuskopioitavan kansion nimellä


 • Mikäli haluat saada luodun arkistotiedoston, voit käyttää seuraavaa komentoa:

Hae tiedosto FILEBACKUP ja laita se kansioon REPLOCAL

cd /REPLOCAL
curl -u FTPUSER:FTPPASS ftp://FTPBACKUPHOST/FILEBACKUP


Huomaa, että korvaat:
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => FTP-varmuuskopiopalvelimen nimellä
 • REPLOCAL => hakemistolla, johon laitetaan ladatut tiedostot
 • FILEBACKUP => FTP-varmuuskopion polulla arkistonimeen asti


lftp


 • Jos haluat varmuuskopioida tiedostot yksi kerrallaan, käytä seuraavaa komentoa:

nsXXXX ~ # lftp FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST -e "cd REMOTEDIR; put FILETOSAVE; quit"


Huomaa, että korvaat:
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => palvelimen nimellä, johon varmuuskopioidaan
 • REMOTEDIR => etäkansion nimellä (on oltava olemassa)
 • FILETOSAVE => varmuuskopioitavan tiedoston nimellä


 • Jos haluat varmuuskopioida koko kansion, voit käyttää seuraavaa komentoa:

Kansion /DIRTOSAVE lähetys FTP-varmuuskopioon arkistomuotoisena

nsXXXX ~# tar czf - /DIRTOSAVE | lftp FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST -e "cd REMOTEDIR; put /dev/stdin -o DIRNAME-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz;quit"


Huomaa, että korvaat:
 • DIRTOSAVE => varmuuskopioitavan kansion koko polulla
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => palvelimen nimellä, johon varmuuskopioidaan
 • REMOTEDIR => etäkansion nimellä (on oltava olemassa)
 • DIRNAME => varmuuskopioitavan kansion nimellä


 • Mikäli haluat saada luodun arkistotiedoston, voit käyttää seuraavaa komentoa :


Hae tiedosto FILEBACKUP ja sijoita se hakemistoon REPLOCAL

cd /REPLOCAL
lftp FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST -e /FILEBACKUP


Huomaa, että korvaat:
 • FTPUSER => FTP-käyttäjätunnuksella
 • FTPPASS => FTP-salasanalla
 • FTPBACKUPHOST => FTP-varmuuskopiopalvelimen nimellä
 • REPLOCAL => hakemistolla, johon laitetaan ladatut tiedostot
 • FILEBACKUP => FTP-varmuuskopion polulla arkistonimeen asti


WINDOWS


Filezilla


 • Kirjaudu palvelimelle etätyöpöytäyhteyden kautta
 • Käynnistä www-selain
 • Lataa FileZilla-ohjelmisto
 • Asenna ladattu ohjelma (voit kieltäytyä ehdotuksesta asentaa lisäohjelma)
 • Suorita ohjelma ja syötä kenttiin tiedot, jotka lähetettiin FTP-varmuuskopion aktivoinnista sähköpostitse:
 • Syötä ”Isäntä”-kenttään FTP-palvelimen nimi
 • Syötä ”Käyttäjätunnus”-kenttään Login, joka on myös fyysisen palvelimen nimi
 • Syötä ”Salasana”-kenttään sähköpostissa annettu salasana
Klikkaa ”Pikayhdistä” tai paina enteriä.

Vasemmalla puolella näkyy palvelimen paikallinen sisältö
Oikealla puolella näkyy FTP-varmuuskopiopalvelimen sisältö


Voit raahata ja tiputtaa varmuuskopioitavat tiedostot vasemmalta oikealle lähettääksesi ne varmuuskopiopalvelimelle ja seurata operaation edistymistä sivun alhaalta ”Jonossa olevat tiedostot”.


nfs

NFS-verkkotiedostojärjestelmä on tarkoitettu Linux-distribuutioille. Windowsia varten mene osioon CIFS tai FTP.


 • Tarkista, että olet lisännyt ACL:n valtuuttaaksesi NFS-protokollan. Tämän tehdäksesi mene osioon: "ACL:n luonti"

 • Asenna ensin NFS-asiakasohjelma:

 • Eräitä distribuutioita varten käynnistä NFS-palvelu ja portmap.

 • Partition mounttaamiseksi käytä seuraavaa komentoa:

mount -t nfs FTPBACKUPHOST:/export/backupftp/NAMESERVER /FOLDERMOUNT


Huomio:

Mikäli et onnistuu mountaamaan varmuuskopiotilaa NFS:llä, korvaa argumentti /export/backupftp/NAMESERVER komennolla /export/ftpbackup/NAMESERVER mount-komennossa.Huomaa, että korvaat:

FTPBACKUPHOST => FTP-varmuuskopiopalvelimen nimellä.
NAMESERVER => FTP-varmuuskopion luomisen oikeuttaneen dedikoidun palvelimen nimellä.
FOLDERMOUNT => Paikallinen hakemisto, johon FTP-varmuuskopio mountataan.

Esimerkkikomento on seuraava: ”mount -t nfs ftpback-rbx3-xxx.ovh.net:/export/ftpbackup/nsXXXX.ovh.net /mnt/pve/backups_nfs”

Seuraavaksi voi kopioida tiedostot/hakemistot kohteeseen FOLDERMOUNT tavallisilla Linux shell -komennoilla: cp, rsync, mv ...


Cifs

CIFS-verkkotiedostojärjestelmä on tarkoitettu Windows-distribuutioille, Linux-palvelimien osalta mene osioihin NFS tai FTP.

 • Tarkista, että olet lisännyt ACL:n valtuuttaaksesi cifs-protokollan. Tämän tehdäksesi mene osioon: "ACL:n luonti"


 • Avaa komentorivi ja suorita seuraava komento:

net use z: \\FTPBACKUPHOST\NAMESERVER


Voit myös ottaa varmuuskopiotilan käyttöön klikkaamalla Windows Serverissä Tietokone jonka jälkeen ”Yhdistä verkkoasemaan”:Klikattuasi ”Yhdistä verkkoasemaan”, syötä avautuneeseen uuden ikkunan tekstikenttään ”Kansio:” kohde \\FTPBACKUPHOST\NAMESERVER eli esimerkiksi \\ftpback-rbx3-xxx.ovh.net\nsXXXX.ovh.net. Onnistuneen käyttöönoton jälkeen varmuuskopiotila näkyy normaalina verkkolevynä:
Seuraavaksi voi kopioida tiedostot/hakemistot kohteeseen z: Windowsin integroidulla tiedostoselaussovelluksella (explorer).