Search


print PDF

Käyttöstatistiikkaa Cisco ACE -kuormantasaajasta SNMP:n avulla


Tämä ohje täsmentää kuinka saada käyttöstatistiikkaa kuormantasaajasta, kuten CPU-käyttö, SNMP-protokollalla.
Kyseistä statistiikkaa voidaan käyttää RRD-graafien piirtämiseen (MRTG tai Cacti).

Vaadittavat asiat

- Cisco ACE -kuormanasaajat
- Dedikoitu palvelin
* jossa ohjelmistot: Apache 2, SNMP, RRD:t, Perl, MRTG, mrtg-rrd -skripti graafien piirtoon.
- Jos haluat monitoroida kuormantasausta, tarvit myös kuormantasaus-palvelinfarmin (server farm) konfiguroituna ACEen.

SNMP v3 -pääsyn konfiguroiminen ACE-laitteeseen

Tässä esimerkissä käytämme tietoturvallisempaa versiota SNMP-protokollasta - versiota 3. Se ei käytä yhteisönimeä (community name) vaan vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan autentikointitarkoitukseen.

Luo ensin SNMP-server käyttäjätunnus-/salasanapääsyllä:
username: MonitorUser?
group: Network-Monitor?
pass: test-pass
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070(config)# snmp-server user MonitorUser? Network-Monitor? auth sha pass-monitor


Nyt sinun täytyy luoda class map SNMP-liikenteelle, joka tulee sisään hallintapalvelimeltamme (IP: 188.165.213.17):
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070(config)# class-map type management match-all SNMP-ALLOW_CLASS
2 match protocol snmp source-address 188.165.213.17 255.255.255.255


policy map:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070(config)# policy-map type management first-match SNMP_POLICY
class SNMP-ALLOW_CLASS
permit


Lopuksi ota käyttöön policy-map ulkoiselle VLAN-liitännälle:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070(config)# interface vlan 270
service-policy input SNMP_POLICY


SNMP-tarkistukset

Siirry hallintapalvelimelle: 188.165.213.17

Tarkista ensin että sinulla on pääsy ACE-laitteeseen SNMP-protokollalla:
[root@server ~] snmpwalk -v 3 -l AuthNoPriv? -u MonitorUser? -a sha -A pass-monitor 188.165.125.125 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Application Control Engine Service Module
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.1.730
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (2766993305) 320 days, 6:05:33.05
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: rbx-99-6k-ace-1
...


Nyt meillä on tarpeeksi infoa OID:n 1.3.6.1.2.1.1 käyttämiseksi (tämä on järjestelmäobjekti (system object) Cisco Object Tree -kohdassa) - katso Ciscon dokumentaatio) järjestelmän yksityiskohtien kuten uptimeajan ja muiden tietojen saamiseksi.

Nyt yritämme saada tätä dataa yksinkertaisella Perl-skriptillä:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Net::SNMP qw(:snmp);

my %oids = ( sysUpTimeInstance => '1.3.6.1.2.1.1.3.0',
sysDescr => '1.3.6.1.2.1.1.1.0',
cpmCPUTotal1minRev=> '1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7.1',
cpmCPUTotal5minRev=> '1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.1' );

my ($session, $err) = Net::SNMP->session( -version => '3',
-hostname => '188.165.125.125',
-username => 'MonitorUser',
-authpassword => 'pass-monitor',
-authprotocol => 'sha' );
die 'Error: '. $err unless $session;
my $result = $session->get_request( -varbindlist => [values %oids] );

unless(defined $result) {
warn $session->error();
$session->close();
exit 1;
}

print "Report from ACE. Example info:\n";
foreach(sort keys %oids){
print $_ . ': ' . $result->{$oids{$_}} . "\n";
}
$session->close();
exit 0;


Ja lopputulos:
[root@server ~] perl script.pl
Report from ACE. Example info:
cpmCPUTotal1minRev: 6
cpmCPUTotal5minRev: 4
sysDescr: Application Control Engine Service Module
sysUpTimeInstance: 320 days, 06:12:51.79


Nyt voimme vertailla tätä infoa "oikean" infon kanssa:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# sh processes cpu

CPU utilization for five seconds: 3%; one minute: 6%; five minutes: 4%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec 5 Sec 1 Min 5 Min Process

1 412654 5652836 72 0.0 0.0 % 0.0 % 0.0 % init
2 14 2946 5 0.0 0.0 % 0.0 % 0.0 % keventd
3 40191 17823851 2 0.0 0.0 % 0.0 % 0.0 % ksoftirqd_CPU0
4 70517 17202179 4 0.0 0.0 % 0.0 % 0.0 % ksoftirqd_CPU1
5 0 1 10 0.0 0.0 % 0.0 % 0.0 % kswapd
...


Kuten voimme nähdä, CPU-käyttöajat ovat samat (yhden ja viiden minuutin keskiarvolla).


MRTG, RRD, SNMP v3 ja kaikkien näiden yhteennaittaminen


Nyt konfiguroimme MRTG:n ja CPU-käyttöajan (yhden ja viiden minuutin keskiarvolla) graafeihin.

MRTG-esimerkkikonfiguraatio SNMP v3:lle:
WorkDir: /home/ovh/aceMonitor/www

LogFormat: rrdtool
PathAdd: /usr/bin/
LibAdd: /usr/share/perl5
Options[$]: noborder nobanner growright

TimeStrFmt[_]: %Y-%m-%d %H:%M:%S

Target[ace-2070-load]: 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7.1&1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8.1:public@188.165.125.125
:
3
SnmpOptions[ace-2070-load]: authpassword=>'pass-monitor',authprotocol=>'sha',username=>'MonitorUser'
noHC[ace-2070-load]: yes
SetEnv[ace-2070-load]: MRTG_INT_IP="188.165.125.125" MRTG_INT_DESCR=""
MaxBytes[ace-2070-load]: 100
Title[ace-2070-load]: CPU usage for rbx-99-6k-ace-1/vrack2070
PageTop[ace-2070-load]: <h1>CPU usage for rbx-99-6k-ace-1/vrack2070</h1>
LegendI[ace-2070-load]: cpu 1min:
LegendO[ace-2070-load]: cpu 5min:
Options[ace-2070-load]: gauge
Ylegend[ace-2070-load]: percent
ShortLegend[ace-2070-load]: %
Legend1[ace-2070-load]: CPU utilisation 1 min avg
Legend2[ace-2070-load]: CPU utilisation 5 min avg

enablesnmpv3: yes


Lopputulos:Lisädokumentit

-Cisco SNMP Object Navigator
-Cisco Application Control Engine Module Load Balancing Guide
-MRTG reference