Search


print PDF

Yleistä yhteysinfoa Cisco ACE -kuormantasaajasta -ohje


Tämä ohje tarjoaa yksinkertaisen neuvon sille kuinka saada tilanneinfoa yhteyksistä kuten esimerkiksi arp- ja sticky-menetelmistä, protokollastatistiikasta tai vaikkapa resurssikäytöistä.
Neuvomme myös kuinka 'kaapata' dataa tietystä verkkoliitännästä, vikatilanteita varten.

Yhteysinformaation saaminen


Aktiivisten yhteyksien listaaminen porttikohtaisesti:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show conn port 80

conn-id np dir proto vlan source destination state

295812 1 in TCP 123 78.8.249.76:5747 188.165.125.115:80 ESTAB
370332 1 out TCP 2070 10.20.70.101:80 10.20.70.254:14164 ESTAB
191359 2 in TCP 123 78.8.249.77:55089 188.165.125.115:80 ESTAB
-- - - — — — — --Yhteydet palvelimelle rserverin avulla:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# sh conn rserver SERVER1

conn-id np dir proto vlan source destination state

387673 1 in TCP 123 78.8.249.76:5998 188.165.125.115:80 ESTAB
364250 1 out TCP 2070 10.20.70.101:80 10.20.70.254:14171 ESTABMuut käytettävät menetelmät: yhteyksien listaaminen protokolla-, osoite/verkkopeite- tai serverfarm-kohtaisesti:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show conn protocol tcp

rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# sh conn address 78.8.249.76 netmask 255.255.255.255

rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# sh conn serverfarm FARM_WEB


Kaikki yhteysyksityiskohdat:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show conn detail

total current connections: 5

conn-id np dir proto vlan source destination state

360790 1 in TCP 123 78.8.249.76:3758 188.165.125.125:22 ESTAB
[ idle time : 00:00:00, byte count : 16313 ]
[ elapsed time: 00:04:54, packet count: 221 ]
92023 1 out TCP 123 188.165.125.125:22 78.8.249.76:3758 ESTAB
[ conn in reuse pool : FALSE]
[ idle time : 00:00:00, byte count : 19662 ]
[ elapsed time: 00:04:54, packet count: 161 ]
191359 2 in TCP 123 78.8.249.77:55089 188.165.125.115:80 ESTAB
[ idle time : 00:02:14, byte count : 100 ]
[ elapsed time: 00:02:14, packet count: 2 ]
-- - - — — — — --
304827 2 in TCP 123 78.8.249.76:5997 188.165.125.115:80 ESTAB
[ idle time : 00:00:02, byte count : 637 ]
[ elapsed time: 00:00:02, packet count: 4 ]
315320 2 out TCP 2070 10.20.70.101:80 10.20.70.254:14583 ESTAB
[ conn in reuse pool : FALSE]
[ idle time : 00:00:02, byte count : 604 ]
[ elapsed time: 00:00:02, packet count: 3 ]Sticky-tietokanta


Merkintöjen (entries) listaaminen tietokannassa:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show sticky database
sticky group : StickyGroup1?
type : HTTP-COOKIE
timeout : 3600 timeout-activeconns : FALSE
sticky-entry rserver-instance time-to-expire flags
-----------------------------------------------------------------+-------+
12411268269029278684 SERVER1:0 53118 -
sticky group : StickyGroup1?
type : HTTP-COOKIE
timeout : 3600 timeout-activeconns : FALSE
sticky-entry rserver-instance time-to-expire flags
-----------------------------------------------------------------+-------+
14410415696288591616 SERVER1:0 215830 -


Listaaminen cookie-arvon avulla:
Yhdistä palvelinfarmiin (esimerkkikonfiguraatio määritelty ohjeessa VrackLoadBalancingACESimpleSticky selaimellasi, joka sallii cookiet. Päivitä/virkistä web-sivu, jonka jälkeen näet cookie-arvot listattuna:
Got cookie: CookieACE = 2356


Nyt kun cookie-arvo tiedetään, voit listata tietokantamerkinnät tämän arvon avulla:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show sticky database http-cookie 2356
sticky group : StickyGroup1?
type : HTTP-COOKIE
timeout : 3600 timeout-activeconns : FALSE
sticky-entry rserver-instance time-to-expire flags
-----------------------------------------------------------------+-------+
14410415696288591616 SERVER1:0 215754 -


ARP-taulukko


Merkinnät ARP-taulukosta voidaan nähdä tällä tavoin:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show arp


Context vrack2070
================================================================================
IP ADDRESS MAC-ADDRESS Interface Type Encap NextArp(s) Status
================================================================================
188.165.125.115 00.21.a0.82.81.41 vlan123 VSERVER LOCAL _ up
188.165.125.125 00.21.a0.82.81.41 vlan123 INTERFACE LOCAL _ up
188.123.123.124 00.11.c4.14.13.20 vlan123 GATEWAY 1443 105 sec up
10.20.70.2 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 LEARNED 1463 7947 sec up
10.20.70.3 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 LEARNED 1465 7959 sec up
10.20.70.4 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 LEARNED 1446 1846 sec up
10.20.70.10 00.21.a0.82.81.41 vlan2070 INTERFACE LOCAL _ up
10.20.70.101 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 RSERVER 1470 176 sec up
10.20.70.100 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 LEARNED 1461 4971 sec up
10.20.70.101 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 RSERVER 1472 193 sec up
10.20.70.1011 00.11.c4.14.13.20 vlan2070 LEARNED 1452 4178 sec up
10.20.70.254 00.21.a0.82.81.41 vlan2070 NAT LOCAL _ up
================================================================================
Total arp entries 12


Pakettien kaappaaminen ACEssa reaaliajassa

Kaapataksesi paketteja ACEssa, suorita nämä askeleet:
- create input filter access-list
- run capture
- view capture stats
- stop capture and view capture details

Access-listan luominen
Oletetaan että haluamme seurata HTTP-porttiin (80) meneviä TCP-paketteja:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070(config)# access-list WWW line 1 extended permit tcp any any eq www


Kaappauksen (capture) ajaminen
Luo kaappaus (capture):
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# capture CAPT1 all access-list WWW


Aja kaappaus (capture):
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# capture CAPT1 start


Nyt voimme nähdä konsolissa kaapatut paketit:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# 13:23:09.722257 0:21:a0:82:8e:41 0:24:c4:b2:16:80 0800 58: 188.165.125.115.80 > 78.8.249.76.60977: S [bad tcp cksum fc8b!] 3348706231:3348706231(0) ack 3659448056 win 32768 <mss 1460> (ttl 255, id 50882, len 44, bad cksum d0a!)
13:23:09.773021 0:24:c4:b2:16:80 0:21:a0:82:8e:41 0800 60: 78.8.249.76.60977 > 188.165.125.115.80: . [tcp sum ok] ack 1 win 5840 (DF) (ttl 58, id 39008, len 40)
13:23:09.789337 0:24:c4:b2:16:80 0:21:a0:82:8e:41 0800 511: 78.8.249.76.60977 > 188.165.125.115.80: P [tcp sum ok] 1:458(457) ack 1 win 5840 (DF) (ttl 58, id 39009, len 497)
13:23:09.789794 0:21:a0:82:8e:41 0:24:c4:b2:16:80 0800 54: 188.165.125.115.80 > 78.8.249.76.60977: . [bad tcp cksum 1449!] ack 458 win 32311 (ttl 255, id 50883, len 40, bad cksum d577!)
13:23:09.791068 0:21:a0:82:8e:41 0:24:c4:b2:16:80 0800 58: 10.20.70.254.14586 > 10.20.70.101.80: S [bad tcp cksum c571!] 2456020937:2456020937(0) win 32768 <mss 960> (ttl 255, id 50884, len 44, bad cksum 7376!)
13:23:09.802221 0:30:48:fb:b7:a2 0:21:a0:82:8e:41 0800 60: 10.20.70.101.80 > 10.20.70.254.14586: S [tcp sum ok] 3539703509:3539703509(0) ack 2456020938 win 5840 <mss 1460> (DF) (ttl 64, id 0, len 44)
13:23:09.802475 0:21:a0:82:8e:41 0:30:48:fb:b7:a2 0800 54: 10.20.70.254.14586 > 10.20.70.101.80: . [bad tcp cksum 7158!] ack 1 win 32768 (ttl 255, id 50885, len 40, bad cksum 3b0d!)
13:23:09.802712 0:21:a0:82:8e:41 0:30:48:fb:b7:a2 0800 539: 10.20.70.254.14586 > 10.20.70.101.80: P 1:486(485) ack 1 win 32768 (ttl 255, id 50886, len 525, bad cksum e6b7!)
13:23:09.803130 0:30:48:fb:b7:a2 0:21:a0:82:8e:41 0800 60: 10.20.70.101.80 > 10.20.70.254.14586: . [tcp sum ok] ack 486 win 6432 (DF) (ttl 64, id 59291, len 40)


Kaapatun pakettistatistiikan katseleminen
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# sh capture CAPT1 status
Capture session : CAPT1
Buffer size : 64 K
Circular : no
Buffer usage : 11.00%
Status : running


Kaappauksen lopettaminen ja yksityiskohtaisten tietojen katseleminen
Nähdäksesi yksityiskohtaista tietoa, kaappaus täytyy lopettaa ensin:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# capture CAPT1 stop


Nyt voimme nähdä kaikki asiaan kuuluvat järjestelmäviestit ja yhteydet:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show capture CAPT1
0001: msg_type: ACE_HIT ace_id: 7842 action_flag: 0x3
0002: msg_type: PKT_XMT con_id: 1459994384 other_con_id: 0
0003: msg_type: PKT_RCV con_id: 1459994384 other_con_id: 0
0004: msg_type: PKT_RCV con_id: 1459994384 other_con_id: 0
0005: msg_type: PKT_XMT con_id: 1459994384 other_con_id: 0
0006: msg_type: CON_SETUP con_id: 1459994384 out_con_id: 503646368
0007: msg_type: PKT_XMT con_id: 503646368 other_con_id: 0
0008: msg_type: PKT_RCV con_id: 503646368 other_con_id: 0
0009: msg_type: PKT_XMT con_id: 503646368 other_con_id: 0
0010: msg_type: PKT_XMT con_id: 503646368 other_con_id: 0
...


Hyvä ominaisuus - dumpin katselu paketeista jotka ovat hexa-/tekstimuodossa tietyn yhteysistunnon mukaisesti:
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# show capture CAPT1 detail connid 1459994384
0002: msg_type: PKT_XMT
con_id: 1459994384 other_con_id: 0
message_hex_dump:
0x0000: 4020 004c 0050 8034 0004 010e 0000 0080 @..L.P.4........
0x0010: 0004 0024 c4b2 1680 0021 a082 8e41 0800 ...$.....!...A..
0x0020: 4500 002c c6c2 0000 ff06 0d0a bca5 7d73 E..,..........}s
0x0030: d5fb 888b 0050 ee31 c799 33b7 da1e bef8 .....P.1..3.....
0x0040: 6012 8000 0000 0000 0204 05b4 `...........

0003: msg_type: PKT_RCV
con_id: 1459994384 other_con_id: 0
message_hex_dump:
0x0000: 0900 004e 0050 8034 0034 810e 0011 0e90 ...N.P.4.4......
0x0010: 0000 0021 a082 8e41 0024 c4b2 1680 0800 ...!...A.$......
0x0020: 4500 0028 9860 4000 3a06 0fd0 d5fb 888b E..(.`@.:.......
0x0030: bca5 7d73 ee31 0050 da1e bef8 c799 33b8 ..}s.1.P......3.
0x0040: 5010 16d0 7d79 0000 0000 0000 0000 P...}y........

0004: msg_type: PKT_RCV
con_id: 1459994384 other_con_id: 0
message_hex_dump:
0x0000: 0900 0211 0050 8034 0034 810e 0011 0e90 .....P.4.4......
0x0010: 0000 0021 a082 8e41 0024 c4b2 1680 0800 ...!...A.$......
0x0020: 4500 01f1 9861 4000 3a06 0e06 d5fb 888b E....a@.:.......
0x0030: bca5 7d73 ee31 0050 da1e bef8 c799 33b8 ..}s.1.P......3.
0x0040: 5018 16d0 fa55 0000 4745 5420 2f31 2f20 P....U..GET./1/.
0x0050: 4854 5450 2f31 2e31 0d0a 486f 7374 3a20 HTTP/1.1..Host:.
0x0060: 3138 382e 3136 352e 3132 352e 3131 350d 188.165.125.115.
0x0070: 0a55 7365 722d 4167 656e 743a 204d 6f7a .User-Agent:.Moz

0005: msg_type: PKT_XMT
con_id: 1459994384 other_con_id: 0
message_hex_dump:
0x0000: 4020 0048 0050 8034 0004 010e 0000 0080 @..H.P.4........
0x0010: 0004 0024 c4b2 1680 0021 a082 8e41 0800 ...$.....!...A..
0x0020: 4500 0028 c6c3 0000 ff06 d577 bca5 7d73 E..(.......w..}s
0x0030: d5fb 888b 0050 ee31 c799 33b8 da1e c0c1 .....P.1..3.....
0x0040: 5010 7e37 0000 0000 P.~7....


Kaapatun datan kopioiminen
Jos haluat käyttää kaapattua dataa myöhemmin, sinun täytyy kopioida data levylle (tai käyttäen ftp-/sftp-/tftp-yhteyttä):
rbx-99-6k-ace-1/vrack2070# copy capture CAPT1 disk0: CAPTURE1


Lisädokumentit

-Cisco Application Control Engine Module Load Balancing Guide