Search


print PDF

Kuinka tiedostojen oikeudet toimivat UNIXissa?


Unis käyttöjärjestelmissä jokaista tiedostoa varten on määritelty ketkä ja millä oikeuksilla niitä voidaan käsitellä.

On olemassa 3 eri käyttäjäluokkaa:

  • Tiedoston luoja (owner)
  • Tiedoston käyttäjäryhmä (group)
  • Kaikki muut käyttäjät (everyone)

Jokaiselle käyttäjäluokalle on kolme erilaista oikeutta:

  • Lukuoikeus
  • Kirjoitusoikeus
  • Suoritusoikeus


Hakemiston kohdalla oikeuksien merkitys hieman muuttuu. Hakemistolle asetettu oikeus periytyy kaikille sen sisältämille tiedostoille.

Tiedoston / kansion oikeuksia voi muuttaa kahdesta eri paikasta:

1. FTP ohjelmalla kuten Filezillalla: kun olet muodostanut yhteyden etäkoneeseen mene haluamasi tiedoston / kansion päälle ja paina hiiren 2.nappia. Avautuvassa vetolistassa on kohta josta pääset muokkaamaan tiedoston oikeuksia (nimetty ohjelmasta ja kielestä riippuen).

2. SSHta käyttäen "chmod" komennolla. Yhdistä näiden ohjeiden avulla palvelimeesi : http://help.ovh.co.uk/SshMutualise . Siirry hakemistoon jossa muokattava tiedosto on ja kirjoita : chmod XXX tiedostosi.doc (korvaa XXX haluamillasi atribuuteilla kuten 705).

Tiedoston / kansion oikeuksia voi muuttaa kahdella eri tavalla:

1. Yksinkertaisin tapa on symbolinen jossa U tarkoittaa käyttäjää (user), P omistajaa (proprietor) ja G käyttäjäryhmää (group). Antaaksesi tiedoston omistajalle lukuoikeuden kirjoita:
chmod u+r tiedostonimi. Lukuoikeus R (read), kirjoitusoikeus W (write), suoritusoikeus X (execute). Voit muuttaa useaa muuttujaa kerralla (chmod g + rw ..) ja voit vaikuttaa useisii käyttäjäryhmiin kerralla (chmod u +rew, g + rx, o + x...). On myös mahdollista poistaa oikeuksia (chmod go-w ...).

2. Toinen tapa muuttaa käyttäjien tiedoston käyttöoikeuksia on käyttää kolminumeroista lukua (numerot 0-7). Luvuilla on eri oikeuksia vastaavat merkitykset: 4 kirjoitus, 2 luku ja 1 suoritus. Ensimmäinen numero
tarkoittaa tiedoston omistajaa, toinen ryhmää, kolmas muita käyttäjiä.
Esimerkkejä:
Tiedoston omistajalla on kirjoitus ja lukuoikeus, ryhmällä ja muilla käyttäjillä vain lukuoikeus kirjoita:
"chmod 644 tiedostonimi".

Tiedoston omistajalla on luku,kirjoitus ja suoritusoikeus, ryhmällä ja muilla käyttjillä vain luku ja kirjoitus. Kirjoita : "chmod 755 tiedostonimi".


HUOMIO: oikeuksia 777 ei saa käyttää!!