Search


print PDF
Ohjelmistopohjaisen RAIDin hallintaan käytämme mdadm-sovellusta.

Varoitus: MDADM-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ ON VAARALLISTA JOS ET TIEDÄ MITÄ TEET. VOIT HÄVITTÄÄ SILLÄ KAIKEN DATASI JOS TEET VIRHEEN. TEE VARMUUSKOPIOT ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN SOVELLUSTA!

Huom.:

Jos palvelimesi kovalevy vaihdettiin juuri, se on tyhjä eikä sitä ole partitioitu. Sinun täytyy kopioida toisen kovalevyn partitiointi uudelle levylle.

Jos kyseessä on SDA:

sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk /dev/sda


Jos kyseessä on SDB:
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb


Huom:
sfdisk ei tue GTP-partitioita, mikä on koko ajan yleistyvä (esim oletus Xen Server 6:ssa)

Jos palvelimella on käytössä GPT ja ohjelmistopohjainen RAID, käytä seuraavia komentoja:

SDA:n muutoksessa:

sgdisk -R=/dev/sda /dev/sdb

SDB:n muutoksessa:

sgdisk -R=/dev/sdb /dev/sda

Kuinka listaan levyn osiot?

cat /proc/partitions

tai
parted /dev/sdX print


1.) MDADM-asennus

Muut MDADM-ohjelmat eivät kuulu palvelimen oletusasennukseen.

Release 1:

rpm -Uvh --nodeps ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/sources/mdadm-2.5.5p1-1.i386.rpm
Retrieving ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/sources/mdadm-2.5.5p1-1.i386.rpm
Preparing... ########################################### 100%
1:mdadm ########################################### 100%2.) Help

Lisää tietoa saadaksesi käytä --help

# mdadm --misc --help
Usage: mdadm misc_option devices...

This usage is for performing some task on one or more devices, which
may be arrays or components, depending on the task.
The --misc option is not needed (though it is allowed) and is assumed
if the first argument in a misc option.

Options that are valid with the miscellaneous mode are:
--query -Q : Display general information about how a
device relates to the md driver
--detail -D : Display details of an array
--examine -E : Examine superblock on an array component
--examine-bitmap -X: Display contents of a bitmap file
--zero-superblock : erase the MD superblock from a device.
--run -R : start a partially built array
--stop -S : deactivate array, releasing all resources
--readonly -o : mark array as readonly
--readwrite -w : mark array as readwrite
--test -t : exit status 0 if ok, 1 if degrade, 2 if dead, 4 if missing3.) Tiedot

Saadaksesi RAIDin tilasta lisätietoa käytä --misc komentoa.


  1. mdadm --misc --detail /dev/md1
/dev/md1:
Version : 00.90.00
Creation Time : Tue Nov 7 22:01:16 2006
Raid Level : raid1
Array Size : 3068288 (2.93 GiB 3.14 GB)
Device Size : 3068288 (2.93 GiB 3.14 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 1
Preferred Minor : 1
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 8 15:42:35 2006
State : active, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

UUID : 4a9a446d:af55e24b:b311aa61:8dc74ed4
Events : 0.12

Number Major Minor RaidDevice? State
0 8 1 0 active sync /dev/sda1
1 0 0 1 removed


Näemme että meillä on 3 GB RAID 1 degraded-tilassa koska sdb1-levy puuttuu.

4.) Lisätään levy degraded-tilassa.

Tässä esimerkki komennosta jolla lisätään levy degraded tilan raidiin:


  1. mdadm /dev/md1 --manage --add /dev/sdb1
mdadm: hot added /dev/sdb1


Raidia uudelleenrakennetaan


  1. cat /proc/mdstat
Personalities : linear raid0 raid1 raid5
read_ahead 1024 sectors
md1 : active raid1 sdb12 sda10
3068288 blocks 2/1 U_
=>................... recovery = 5.4% (167028/3068288) finish=0.8min speed=55676K/sec
md2 : active raid1 sda20
240597376 blocks 2/1 U_Muutaman minuutin päästä uudelleenrakennus on valmis:


  1. mdadm --misc --detail /dev/md1
/dev/md1:
Version : 00.90.00
Creation Time : Tue Nov 7 22:01:16 2006
Raid Level : raid1
Array Size : 3068288 (2.93 GiB 3.14 GB)
Device Size : 3068288 (2.93 GiB 3.14 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 1
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 8 16:01:02 2006
State : active
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

UUID : 4a9a446d:af55e24b:b311aa61:8dc74ed4
Events : 0.14

Number Major Minor RaidDevice? State
0 8 1 0 active sync /dev/sda1
1 8 17 1 active sync /dev/sdb1Tehdään sama md2:lle


  1. mdadm /dev/md2 --manage --add /dev/sdb2
mdadm: hot added /dev/sdb2


RAID rakentuu uudestaan:


  1. mdadm --misc --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 00.90.00
Creation Time : Tue Nov 7 22:01:16 2006
Raid Level : raid1
Array Size : 240597376 (229.45 GiB 246.37 GB)
Device Size : 240597376 (229.45 GiB 246.37 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 8 16:06:43 2006
State : active, degraded, recovering
Active Devices : 1
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Rebuild Status : 0 % complete

UUID : e8754328:26f28599:8b834aba:ade37773
Events : 0.10

Number Major Minor RaidDevice? State
0 8 2 0 active sync /dev/sda2
1 0 0 1 removed

2 8 18 2 spare /dev/sdb2

  1. cat /proc/mdstat
Personalities : linear raid0 raid1 raid5
read_ahead 1024 sectors
md1 : active raid1 sdb11 sda10
3068288 blocks 2/2 UU

md2 : active raid1 sdb22 sda20
240597376 blocks 2/1 U_
>.................... recovery = 0.2% (655104/240597376) finish=73.2min speed=54592K/sec
unused devices:
Lopuksi tarkastamme swapin koon:


cat /proc/swaps
Filename Type Size Used Priority
/dev/sdb3 partition 522104 43984 -1


Ja lisäämme swapin uudelle kovalevylle:


mkswap /dev/sda3
swapon -a

Tämän jälkeen näet "free"-komennolla, kun swap-osio on aktiivinen.