Search


print PDF Finnish

Linux palvelimen salasanan palautus


Kuvaus


Root salasana on muutettu tai hukattu. Se on mahdollista palauttaa ilman koneen uudelleenasennusta tämän ohjeen avulla.

Vaatimukset


Laita palvelin hallintapaneelin avulla Rescuemodeen ohje.

Salasanan palautus


1. Kun palvelin on uudelleenkäynnistetty Rescuemodeen ja olet vastaanottanut tunnukset sähköpostissa ota yhteys palvelimeen SSH:lla.SSH ohje.

2. Sisään kirjauduttuasi sinun tulee mountata levy seuraavasti :

  • Olettaen että palvelimella on käytössä RAID ja /dev/md1 on juurihakemisto
siirrytään kansioon /mnt:

root@rescue:~# cd /mnt


  • Luodaan kansio md1

root@rescue:/mnt# mkdir md1


  • Mountataan /dev/md1 luotuun hakemistoon

root@rescue:/mnt# mount /dev/md1 md1


3. Mounttaamisen jälkeen voimma muokata tiedostoja normaalisti, mutta pystyäksemme suorittamaan tiettyjä komentoja tai sovelluksia, meidän tulee olla levyllä olevan järjestelmän root:

root@rescue:/mnt# chroot md1

Käytä komentoa ls listataksesi tiedostot.

rescue:/# ls
bin boot dev etc home lib lib32 lib64 lost+found media mnt opt proc root sbin selinux srv sys tmp usr var


4. Nyt salasana voidaan vaihtaa
root@rescue:/# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Salasana on vaihdettu

5. Poistutaan
root@rescue:/# exit
exit
root@rescue:/mnt#


HUOMIO! Tämä ohje käy vain GNU/Linux käyttöjärjestelmiin.

Palvelin takaisin normaalitilaan

Käy muuttamassa netboot takaisin kovalevylle ja käynnistä palvelin uudestaan ja voit kirjautua juuri vaihtamallasi salasanalla.