Search


print PDF
IPv4 ja IPv6


Teoria


Voit lukea lisätietoja IPv6-protokollasta seuraavilta sivuilta:IPv6 ja OVH


OVH:lla on käytössä 2001:41D0::/32

Reitittämiseen käytämme Ciscon 6000-sarjan laitteita (6509 SUP720 -kortti natiivilla IPv6-tuella)

Jokaisella OVH:n dedikoidulla palvelimella on kiinteä IPv4-osoite, yksi tai useampi
IpFailover ja 18 446 744 073 709 551 616 IPv6-osoitetta (eli /64) on liitettynä IPv4-palvelimeen.

Dedikoidun palvelimen avulla voit:

  • Käyttää useita SSL-varmenteita
  • Luomaan useita anonyymeja FTP-palvelimia
  • Ylläpitämään www-sivuja uniikeilla IP-osoitteilla
  • Luomaan julkisen VPN:n
  • Yms.

ValmistelutIPv6-esimerkki


IPv4-osoite:
213.186.35.9/32

IPv6 tulee olemaan:
2001:41d0:1:209::/64


Tässä esimerkkejä, joiden avulla voit konfiguroida IPv6:n dedikoidulle palvelimellesi:
2001:41d0:1:209::1/64
2001:41d0:1:209:FF:FF:FF:FF/64
2001:41d0:1:209:A::1:1/64
2001:41d0:1:209::1:B:F/64
2001:41d0:1:209:1:1:1:1/64


Seuraavat merkinnät tarkoittavat samaa:
2001:41d0:1:209::1:B:F/64
2001:41d0:1:209:0:1:B:F/64
2001:41D0:0001:0209:0000:0001:000B:0000F/64

Voit käyttää yhtä :: vain kerran.


Ifconfig-esimerkki


Kun olet vaihtanut IPv6-kerneliin, uudelleenkäynnistyksen jälkeen ifconfig:ssa on valmiiksi IPv6:n asetukset:
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe99:88d0/64 Scope:Lien

Tämä osoittaa, että IPv6 on käytössä.


Reititys: IPv6-yhdyskäytävä


Reititin (default gateway) on jokaiselle IPv6-osoitteelle aina sama: v:6:FF:FF:FF:FF:FF

Esimerkiksi:

IPv6, palvelin: 2001:41D0:1:46e::/64 to 2001:41D0:1:4 + 5x FF.
IPv6, yhdyskäytävä: 2001:41D0:1:4FF:FF:FF:FF:FF

IPv6, palvelin: 2001:41d0:1:209::/64 to 2001:41d0:1:2 + 5x FF.
IPv6, yhdyskäytävä: 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF

IPv6:n asennus


Kaikissa allaolevissa esimerkeissä palvelimella on IPv6-osoite ja -kerneli, hallinnasta löytyvä IPv6-osoite on myös otettu käyttöön. uname-a kertoo, että käytössä on IPv6-kerneli ja komento ifconfig kertoo, että IPv6-linkki on pystyssä.

Redhat, CentOS, Fedora


Dedikoitu palvelin, jota käytämme on varustettu IPv4-osoitteella: 213.186.35.9/32, minkä vuoksi IPv6-osoite on: 2001:41d0:1:209::/64.
Seuraavat esimerkit käyvät: Fedora ja CentOS. OVH:n Plesk Release perustuu myös CentOS:ään.

ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:99:88:D0
inet adr:213.186.35.9 Bcast:213.186.35.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe99:88d0/64 Scope:Lien


Lisätään rivit 2001:41D0:1:209::1/64 ja 2001:41D0:1:209::5/64 eth0:aan :
/sbin/ifconfig eth0 inet6 add 2001:41D0:1:209::1/64
/sbin/ifconfig eth0 inet6 add 2001:41D0:1:209::5/64


Jotta IPv6 ei häviä seuraavan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, asetukset tulee lisätä eth0 asetustiedostoon. Luodaan ensin alkuperäisestä kopio ja muokataan tiedostoa:
cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth.backup
pico /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Tiedosto näyttää muokkaamisen jälkeen tältä. Punaiset rivit lisättiin:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=213.186.35.9
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
GATEWAY=213.186.35.254
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR="2001:41D0:1:209::5/64"
IPV6ADDR_SECONDARIES="2001:41D0:1:209::5/64"


Jatkossa lisättävät IPv6-osoitteet tulee sijoittaa riville IPV6ADDR_SECONDARIES
Avaa tiedosto /etc/sysconfig/network ja lisää sinne rivin NETWORKING_IPV6=yes
# This line commented out by System Configuration
NETWORKING=yes
HOSTNAME=ghost.ovh.net
GATEWAY=0.0.0.0
NETWORKING_IPV6=yes

Uudelleenkäynnistä komennolla /etc/init.d/network restart
Huomio: On mahdollista, että CentOS tai Fedora valittaa virheestä: "modprobe: Can not open dependencies file ..." Tämä viesti ei vaikuta lopputulokseen.

ifconfig?
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:99:88:D0
inet adr:213.186.35.9 Bcast:213.186.35.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2001:41d0:1:209::1/64 Scope:Global
adr inet6: 2001:41d0:1:209::5/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe99:88d0/64 Scope:Lien


Saatat pystyä pingaamaan yhdyskäytävää, mutta et voi käyttää IPv6-yhteyttä. Tässä tapauksessa lisää oletusreitti:

route -A inet6 add default gw palvelimen.yhdyskäytävä.ipv6 dev eth0


Esim.

route -A inet6 add default gw 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF dev eth0


GentooDedikoitu palvelin, jota käytämme on varustettu IPv4-osoitteella 213.186.35.9/32, minkä vuoksi IPv6-osoite on: 2001:41d0:1:209::/64.
Katso IPv6-osoitteesi hallintapaneelista ja uudelleenkäynnistä kone IPv6-kernelillä. Komento ifconfig kertoo, että IPv6-linkki on pystyssä.
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:8D:73:4D
inet adr:213.186.40.86 Bcast:213.186.40.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe8d:734d/64 Scope:Lien


Muokkaa tiedostoa /etc/conf.d/net ja lisää IPv6-verkkoliitäntä eth0:aan. Tässä muutokset IPv6:n lisäämisen jälkeen, jotka on merkitty punaisella:
config_eth0=( "213.186.40.86 netmask 255.255.255.0"
"2001:41D0:1:756::1/64"
"2001:41D0:1:756::2/64"
)
routes_eth0=( "default gw 213.186.40.254" )

Käynnistetään uusi interface:
/etc/init.d/net.eth0 restart

ifconfig ?
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:8D:73:4D
inet adr:213.186.40.86 Bcast:213.186.40.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2001:41d0:1:756::1/64 Scope:Global
adr inet6: 2001:41d0:1:756::2/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe8d:734d/64 Scope:Lien


Saatat pystyä pingaamaan yhdyskäytävää, mutta et voi käyttää IPv6-yhteyttä. Tässä tapauksessa lisää oletusreitti:

route -A inet6 add default gw palvelimen.yhdyskäytävä.ipv6 dev eth0


Esim.

route -A inet6 add default gw 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF dev eth0


Debian, UbuntuDedikoitu palvelin, jota käytämme on varustettu IPv4-osoitteella 213.186.35.9/32, minkä vuoksi IPv6-osoite on: 2001:41d0:1:209::/64.
Katso IPv6-osoitteesi hallintapaneelista ja uudelleenkäynnistä kone IPv6-kernelillä. Komento ifconfig kertoo, että IPv6-linkki on pystyssä.
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:11:6C:E3:93
inet adr:213.251.132.138 Bcast:213.251.132.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::211:11ff:fe6c:e393/64 Scope:Lien


Lisätään tiedostoon: /etc/network/interfaces IPv6-osoite:
iface eth0 inet6 static
address 2001:41D0:1:218a::1
netmask 64

Jokaista uutta IPv6-osoitetta kohden on lisättävä uusi rivi tiedoston loppuun:
post-up /sbin/ifconfig eth0 inet6 add 2001:41D0:1:218a::2/64
pre-down /sbin/ifconfig eth0 inet6 del 2001:41D0:1:218a::2/64

Ja seuraavaksi:
post-up /sbin/ifconfig eth0 inet6 add 2001:41D0:1:218a::4/64
pre-down /sbin/ifconfig eth0 inet6 del 2001:41D0:1:218a::4/64


ifconfig?
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:11:6C:E3:93
inet adr:213.251.132.138 Bcast:213.251.132.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2001:41d0:1:218a::1/64 Scope:Global
adr inet6: 2001:41d0:1:218a::2/64 Scope:Global
adr inet6: 2001:41d0:1:218a::4/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::211:11ff:fe6c:e393/64 Scope:Lien


Saatat pystyä pingaamaan yhdyskäytävää, mutta et voi käyttää IPv6-yhteyttä, tässä tapauksessa lisää default route:

route -A inet6 add default gw palvelimen.yhdyskäytävä.ipv6 dev eth0


Esim.

route -A inet6 add default gw 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF dev eth0FreeBSD


Dedikoitu palvelin, jota käytämme on varustettu IPv4-osoitteella 213.186.35.9/32, minkä vuoksi IPv6-osoite on: 2001:41d0:1:209::/64.
Katso IPv6-osoitteesi hallintapaneelista ja uudelleenkäynnistä kone IPv6-kernelillä.

Tässä esimerkissä käytetään r10-verkkoliitäntä. On mahdollista, että ifconfigissa käytetään nimitystä Vr0, silloin korvaa r10 Vr0:lla.

Lisätään seuraavat rivit tiedostoon /etc/sysctl.conf:
net.inet6.ip6.accept_rtadv=1


Uudelleenkäynnistä:
/etc/rc.d/sysctl restart

Aktivoidaksesi "router advertisement"-option. Myöhemmin riittää, kun lisää IPv6-osoitteen manuaalisesti:
ifconfig rl0 inet6 2001:41D0:1:756::/64

Saadaksesi ”default_route”-tiedot. Pyydetty tieto punaisella:
rtsol -d rl0
checking if rl0 is ready...
get_llflag() failed, anyway I'll try
send RS on rl0, whose state is 2
received RA from fe80::2d0:3ff:fe75:e000 on rl0, state is 2
stop timer for rl0
there is no timer


Kaikki tieto tiedoston /etc/rc.conf muokkausta varten on nyt tässä. Lisätään seuraavat rivit tiedostoon:
ipv6_enable="YES"
ipv6_network_interface="rl0"
ipv6_ifconfig_rl0="2001:41D0:1:756::1 prefixlen 64"
ipv6_ifconfig_rl0_alias0="2001:41D0:1:756::12 prefixlen 64

Kaikki lisä-IPv6-osoitteet lisätään tyyliin pv6_ifconfig_r10_aliasX =.
Uusi uudelleenkäynnistys
/etc/rc.d/network_ipv6 restart


ifconfig?
rl0: flags=8843 mtu 1500
inet6 fe80::2e0:4cff:fe89:2883%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 213.186.40.117 netmask 0xffffff00 broadcast 213.186.40.255
inet6 2001:41d0:1:756::1 prefixlen 64 duplicated
inet6 2001:41d0:1:756::12 prefixlen 64
inet6 2001:41d0:1:756::13 prefixlen 64
ether 00:e0:4c:89:28:83Windows

Kirjaudu sisään TSE:tä käyttäen (Remote Desktop Connection) ja valitse:
Start —> Control Panel —> Network Connection —> Local Area Connection > Properties

Tällä sivulla seuraavasti:
Install —> Protocol —> Add —> Microsoft TCP/IP version 6 > OK

Sitten:
Start > Command Prompt

Syötä komento:
netsh interface ipv6 add address "Local Area Connection" 2001:41d0:1:733::1Toiminnan varmistaminen


Ping6-testi


Ping6 reitittimelle:
ping6 -c 4 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF
PING 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF(2001:41d0:1:2ff:ff:ff:ff:ff) from 2001:41d0:1:209::5 : 56 data bytes
64 bytes from 2001:41d0:1:2ff:ff:ff:ff:ff: icmp_seq=0 hops=64 time=127.977 msec
64 bytes from 2001:41d0:1:2ff:ff:ff:ff:ff: icmp_seq=1 hops=64 time=24.242 msec
64 bytes from 2001:41d0:1:2ff:ff:ff:ff:ff: icmp_seq=2 hops=64 time=205.934 msec
64 bytes from 2001:41d0:1:2ff:ff:ff:ff:ff: icmp_seq=3 hops=64 time=129.853 msec


4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 24.242/122.001/205.934/64.613 ms

Traceroute6-testi


Traceroute6 Afnicin IPv6-nimipalvelimelle:
root@node3 ~# traceroute6 ns3.nic.fr
traceroute to ns3.nic.fr (2001:660:3006:1::1:1), 30 hops max, 80 byte packets
1 vss-3-6k.fr.eu (2001:41d0:2:bcff:ff:ff:ff:fe) 0.672 ms * *
2 rbx-g2-a9.fr.eu (2001:41d0::9e2) 1.014 ms 1.059 ms 1.100 ms
3 gsw-g1-a9.fr.eu (2001:41d0
16a) 4.500 ms 5.002 ms gsw-g1-a9.fr.eu (2001:41d0
b82) 4.479 ms

4 * * *
5 afnic-th2.sfinx.tm.fr (2001:7f8:4e:2::238) 4.250 ms 4.329 ms 4.321 ms
6 ns3.nic.fr (2001:660:3006:1::1:1) 4.124 ms 4.151 ms 4.101 ms


Toimii!

On olemassa myös verkkosivustoja, jotka tarjoavat traceroute6-, ja ping6-testejä. Voit käyttää niitä testataksesi lisättyjä IP-osoitteita.