Search


print PDF
IP-osoitteen konfiguroiminen palvelimelle

IP-osoitteen luominen

IP alias mahdollistaa useamman IP-osoitteen käyttämisen samalla verkkokortilla. Sen ansiosta voit esimerkiksi ylläpitää dedikoidulla palvelimella olevia sivustoja eri IP-osoitteilla. Voit luoda palvelimellesi IP-osoitteen kirjautumalla Hallintaan ja klikkaamalla IP-osoitteet-painiketta Palvelut-osiossa. Sen jälkeen konfiguroimme palvelinta.

Debian ja Ubuntu

Ensiksi varmuuskopioimme muokattavan tiedoston:

root@ovh:~# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces2


Jonka jälkeen lisäämme luomamme IP-osoitteen 213.186.33.13. Komento ja lisättävät kohdat on tummennettu, sinun pitää vain vaihtaa 213.186.33.13 tilalle oma IP-osoite:

root@ovh:~# nano /etc/network/interfaces
 1. The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 213.186.33.12
netmask 255.255.255.0
network 213.186.33.0
broadcast 255.255.255.0
gateway 213.186.33.254

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 213.186.33.13
netmask 255.255.255.255

Mikäli lisäät toista IP-osoitetta virtuaalikoneelle, joka pyörii omalla dedikoidulla palvelimellasi sillattuna, lisää IP-osoitteet seuraavasti:

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 111.222.333.444
netmask 255.255.255.255
broadcast 111.222.333.444
hwaddress ether virtuaalinen_mac_osoite_tähän


Muokkauksen jälkeen uudelleenkäynnistä verkko:

root@ovh:~# service networking restart
* Reconfiguring network interfaces... [ OK ]


Nyt IP-osoitteen tulisi vastata ulkopuolisiin ping-pyyntöihin normaalisti.

Redhat

Ensiksi luomme muokattavan tiedoston kopioimalla ifcfg-eth0-tiedoston:

root@ovh:~# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


Jonka jälkeen muokkaamme sitä ja lisäämme sinne luomamme IP-osoitteen 213.186.33.13. Sinun pitää käyttää omaa IP-osoitettasi.

root@ovh:~# pico /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
DEVICE="eth0:0"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="none"
IPADDR="213.186.33.13"
NETMASK="255.255.255.255"
NETWORK="213.186.33.0"
BROADCAST="213.186.33.255"


Ennen uudelleenkäynnistämistä aktivoimme IP-osoitteen:

root@ovh:~# ifup eth0:0


Sitten voimme uudelleenkäynnistää palvelimen, jonka jälkeen IP-osoitteen tulisi vastata ulkopuolisiin ping-pyyntöihin normaalisti.

CentOS

Ensiksi luomme muokattavan tiedoston kopioimalla ifcfg-eth0-tiedoston:

root@ovh:~# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


Jonka jälkeen muokkaamme sitä ja lisäämme sinne luomamme IP-osoitteen 213.186.33.13. Sinun pitää käyttää omaa IP-osoitettasi.

root@ovh:~# pico /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
DEVICE="eth0:0"
BOOTPROTO="static"
BOOTPROTO="none"
IPADDR="213.186.33.13"
NETMASK="255.255.255.255"
ONBOOT="yes"


Ennen uudelleenkäynnistämistä aktivoimme IP-osoitteen:

root@ovh:~# ifup eth0:0


Sitten voimme uudelleenkäynnistää palvelimen, jonka jälkeen IP-osoitteen tulisi vastata ulkopuolisiin ping-pyyntöihin normaalisti.

Gentoo

Ensiksi varmuuskopioimme muokattavan tiedoston:

root@ovh:~# cp /etc/conf.d/net /etc/conf.d/net.save


Jonka jälkeen voimme lisätä siihen luomamme IP-osoitteen 213.186.33.13. Palvelimen primäärisen IP-osoitteen tulee olla config_eth0= jälkeen ja samalla rivillä. Lisää uusi IP-osoite painamalla Enteriä netmask-osoitteen 255.255.255.0 jälkeen esimerkin mukaisesti:

root@ovh:~# pico /etc/conf.d/net
 1. This blank configuration will automatically use DHCP for any net.
 2. scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
 3. please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
 4. in /etc/conf.d/net (this file :]!).
config_eth0=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"213.186.33.13 netmask 255.255.255.255 brd xxx.xxx.xxx.255" )
routes_eth0=( "default gw xxx.xxx.xxx.254" )


Nyt voimme uudelleenkäynnistää net.eth0n, jonka jälkeen IP-osoitteen pitäisi vastata ulkopuolisiin ping-pyyntöihin normaalisti:

root@ovh:~# /etc/init.d/net.eth0 restart
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Unmounting network filesystems ... [ ok ]
* Stopping sshd ... [ ok ]
* Stopping eth0
* Bringing down eth0
* Shutting down eth0 ... [ ok ]
* Starting eth0
* Bringing up eth0
* xxx.xxx.xxx.xxx [ ok ]
* 213.186.33.13 [ ok ]
* Adding routes
* default gw xxx.xxx.xxx.254 ... [ ok ]
* Mounting network filesystems ... [ ok ]
* Starting sshd ... [ ok ]


HG-palvelimet

HG-palvelimissa on 2 verkkokorttia ja 2 IP-osoitetta, joten joudumme lisäämään luomamme IP-osoitteen 213.186.33.13 reitittämällä. Esimerkki-palvelimen alkuperäiset IP-osoitteet ovat 111.111.111.111 ja 222.222.222.222 ja sen distribuutiona on Gentoo. Vaihda 213.186.33.13 tilalle luomasi IP-osoite.

root@ovh:~# pico /etc/conf.d/net
 1. This blank configuration will automatically use DHCP for any net.*
 2. scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
 3. please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
 4. in /etc/conf.d/net (this file :]!).

config_eth0=( "111.111.111.111 netmask 255.255.255.0"
"111.111.111.111 netmask 255.255.255.255 brd 111.111.111.255"
)
routes_eth0=( "default gw 111.111.111.254" )

config_eth1=( "222.222.222.222 netmask 255.255.255.0"
"222.222.222.222 netmask 255.255.255.255 brd 222.222.222.255"
)

postup()
{
/sbin/ip route add default via 222.222.222.222 dev eth1 table 223
/sbin/ip rule add from 111.111.111.111/32 table 223
/sbin/ip rule add from 213.186.33.13/32 table 223
}


Windows 2003 Server_

Ensiksi luomme uuden laitteen:

 • Start, Control panel, New device
 • Next, ruksita Yes, I have already connected the device, Validate
 • Add a new device, Validate

 • Valitse Install the device that I select manually from the list (experienced user), Validate
 • Valitse Network card ja seuraavaksi Search the Microsoft producer , Microsoft loopback card

Kun uuden laitteen asennus on valmis, ilmestyy uusi verkkokäyttöliittymä Connection to the local network 2 (HG-palvelimilla 3.). Lisäämme nyt siihen IP-osoitteen 213.186.33.13. Korvaa se luomallasi IP-osoitteella:

 • Start, Control panel, Network connections ja Connection to the local network 2
 • Klikkaa Properties, valitse Internet Protocol (TCP/IP) ja klikkaa Properties
 • Syötä IP-osoite 213.186.33.13 ja netmask 255.255.255.0. Jätä muut kentät tyhjäksi.

Sitten vaihdamme netmaskin 255.255.255.0 tilalle 255.255.255.255. Se täytyy tehdä rekisterissä:

 • Start, run, regedit
 • Etsi 213.186.33.13
 • Tuplaklikkaa IP-osoitteen SubnetMask ja vaihda sen arvoksi 255.255.255.255
 • Etsi 213.186.33.13 uudestaan ja tee samat muutokset kaikkiin, jotka löydät

Lopuksi käynnistämme verkkokäyttöliittymän uudestaan:

 • Start, Control panel, Network connections
 • Klikkaa hiiren oikalla painikkeella Connection to the local network 2
 • Valitse Disable
 • Odota vähän aikaan ja aktivoi se samalla tavalla klikkaamalla tällä kertaa Activate

Windows 2008 Server

Windows 2008 -palvelimissa on oletuksena DHCP päällä. Jos olet jo konfiguroinut kiinteän IP-osoitteen, siirry kohtaan 2.

1. Kiinteän IP-osoitteen määritteleminen

Avaa komentorivi (Command Prompt) esimerkiksi valitsemalla Start ja Run sekä kirjoittamalla cmd ja klikkaamalla Ok.

Kirjoita komento:
ipconfig /all
Ota ylös IPv4 Address, Subnet Mask ja Default Gateway. Esimerkin IP-osoite on 94.23.229.151.

Valitse Start, Control Panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, Change adapter settings (vasen valikko).

Klikkaa oikealla hiiren painikkeella Local Area Connection. Valitse Properties.

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ja klikkaa Properties.Ruksita Use the following IP address ja määrittele IP address, Subnet mask ja Default gateway -kenttiin aikaisemmin ylös ottamasi tiedot. Preferred DNS serverin arvoksi määrittele 213.186.33.99.

VAROITUS: Tarkasta tiedot virheiden varalta, sillä muuten palvelin saattaa pudota pois verkosta, ja joudut korjaamaan verkkoasetukset Windows Rescue-tilan avulla.

2. Ylimääräisen IP-osoitteen konfiguroiminenKlikkaa Advanced...IP addresses kohdassa klikkaa Add...Lisää Hallinnassa luomasi IP-osoite ja Subnetmask 255.255.255.255 sekä klikkaa Add.

FreeBsd


En ssh/putty


1. Päättele pääverkkointerfacesi nimi

Voit käyttää ifconfig komentoa :

ifconfig


Kertoo seuraavaa:

comsdvt# ifconfig
nfe0: flags=8843 metric 0 mtu 1500
options=10b
ether 00:24:8c:d7:ba:11
inet 94.23.196.18 netmask 0xffffff00 broadcast 94.23.196.255
inet 87.98.129.74 netmask 0xffffffff broadcast 87.98.129.74
media: Ethernet autoselect (100baseTX )
status: active
lo0: flags=8049 metric 0 mtu 16384
options=3
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
comsdvt#


Verkkointerfacen nimi on siten: nfe0


2. Kopioidaan tiedosto /etc/rc.conf jotta voimme palata takaisin vanhoihin asetuksiin:

Voit käyttää cp komentoa:

cp /etc/rc.conf /etc/rc.conf.back


3. Muokataan tiedostoa /etc/rc.conf

Voit käyttää nanoa tai vi:tä

ee /etc/rc.conf


Lisää seuraava rivi tiedoston loppuun:

ifconfig_INTERFACE_alias0="inet IPFAILOVER netmask 255.255.255.255 broadcast IPFAILOVER"

Korvaa INTERFACE teksti oman interfacesi nimellä ja IPFAILOVER omalla failover ip:lläsi.

esimerkki:

ifconfig_nfe0_alias0="inet 87.98.129.74 netmask 255.255.255.255 broadcast 87.98.129.74"4. Uudelleenkäynnistä verkkointerface

/etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restart!
Kirjoita tämä komento kahdessa erillisessä vaiheessa siltä varalta että menetät yhteyden palvelimeesi5. Testaa IPtä

Jos vaiheet 1-4 tehtiin oikein, määriteltyä IP:tä voidaan pingata ulkopuolelta ja se vastaa.

Jos IP:si ei vastaa ota yhteyttä tukeen.


Solaris


ssh/putty


1. Päättele pääverkkointerfacesi nimi

Voit käyttää ifconfig komentoa :

ifconfig -a


Kertoo seuraavaa:

lo0: flags=2001000849 mtu 8232 index 1
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
e1000g0: flags=1000843 mtu 1500 index 2
inet 94.23.41.167 netmask ffffff00 broadcast 94.23.41.255
ether 0:1c:c0:f2:be:42


Interfacen nimi on siis: e1000g0

2. Luo tiedosto /etc/hostname.INTERFACE:ALIAS

Voit käyttää Vi editoria tähän:

vi /etc/hostname.e1000g0:1


kirjoita tähän tiedostoon alla oleva rivi:
IPFAILOVER/32 broadcast + up

Korvaa IPFAILOVER omalla failover ip-osoitteellasi

esimerkki

188.165.171.40/32 up3. Uudelleenkäynnistä verkkoliittymä

svcadm restart svc:/network/physical:default4. Testaa IP:tä

Jos vaiheet 1-3 tehtiin oikein, määritelty IP on pingattavissa ulkopuolelta ja se myös vastaa.

Mikäli IP ei vastaa pingiin ota yhteyttä tukeen.