Search


print PDF

PhpMyadminin keskitys


Tarkoitus

Näillä ohjeilla voit asentaa saman version phpAdminista hallinnoimaan kaikkia tietokantojasi kaikilla verkkotunnuksillasi. Päivitysten ja mahdollisten vikatilanteiden sattuessa selviät paljon vähemmällä.


Konfigurointi

  • Uusi käyttäjä

Käyttääksesi phpMyadminin keskitystoimintoa on sinun luotava erikoiskäyttäjä mysql-kantaan:

1. Aseta vahva ja vähintään 10 merkkiä pitkä salasana (sitä ei kirjoiteta uudestaan).
2. Kirjaudu phpMyAdminiin ja vaihda YOURPASSWORD edellisen kohdan salasanaan.
3. Anna seuraavat komennot

GRANT USAGE ON mysql.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOURPASSWORD';

GRANT SELECT (Host, User, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_priv,
Drop_priv, Reload_priv, Shutdown_priv, Process_priv, File_priv,
Grant_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv)
ON mysql.user TO 'pma'@'localhost';

GRANT SELECT ON mysql.db TO 'pma'@'localhost';

GRANT SELECT (Host, Db, User, Table_name, Table_priv, Column_priv)
ON mysql.tables_priv TO 'pma'@'localhost';

  • Muuta konfiguraatiotiedostoa

1. Mene hakemistoon /home/ovh/www/phpMyAdmin:

cd /home/ovh/www/phpMyAdmin

2. Varmuuskopioi konfiguraatiosi:

mv config.inc.php config.inc.php-sav

3. Seuraavaksi asenna seuraava konfiguraatio ja muuta salasana:

wget guides.ovh.co.uk/misc/config.inc.tar.gz; tar xzvf config.inc.tar.gz

Muuta tiedoston oikeudet:

chown ovh.ovh config.inc.php
chmod 644 config.inc.php

  • Poista .htaccess-tiedosto

Jos olet suojannut hakemistosi phpMyAdminilta .htaccess-tiedostolla, poista se:

mv .htaccess .no-htaccess

Lopuksi

Voit muuttaa vielä mysql salasanan uuteen (turvallisuussyistä) halutessasi:

mysqladmin -u root password XXXXXX