Search


print PDF
Virtuaalipalvelimen konfigurointi bridge-tilassa

Vaatimukset


Yhdyskäytävän määritteleminen

Konfiguroidaksesi virtuaalikoneita, sinun tulee tietää isäntäkoneen yhdyskäytävän IP-osoite. Se on melkein sama kuin palvelimen IP-osoite, vaihda vain viimeisiksi lukuarvoksi 254. Esimerkiksi:

Palvelimen IP-osoite: 123.123.123.123
Palvelimen yhdyskäytävä: 123.123.123.254

VAROITUS: Älä missään tapauksessa käytä palvelimesi ensisijaista IP-osoitetta yhdyskäytävänä! Älä myöskään käytä komentoa: route add default gw dev eth0

Debian ja Ubuntu

Muokkaamme /etc/network/interfaces-tiedostoa. Lisää 111.111.111.111 tilalle luomasi (Fail-Over) IP-osoite ja 222.222.222.254 tilalle isäntäpalvelimen yhdyskäytävä (Gateway):

root@ovh:~# nano /etc/network/interfaces
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 111.111.111.111
netmask 255.255.255.255
broadcast 111.111.111.111
post-up route add 222.222.222.254 dev eth0
post-up route add default gw 222.222.222.254
post-down route del 222.222.222.254 dev eth0
post-down route del default gw 222.222.222.254


IPv6-osoitteiston asetus menee vastaavanlaisesti, aseta seuraavat rivit eth0:n IPv4-osoitteiden perään:
iface eth0 inet6 static
address 2001:41d0:1:1234::X
netmask 64
post-up /sbin/ifconfig eth0 inet6 add 2001:41D0:1:1234::X/64
pre-down /sbin/ifconfig eth0 inet6 del 2001:41D0:1:1234::X/64


Lisää nimipalvelimeksi 213.186.33.99:

root@ovh:~# nano /etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99


Redhat ja CentOS

Muokkaamme /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-tiedostoa. Lisää 111.111.111.111 tilalle luomasi IP-osoite ja 222.222.222.254 tilalle isäntäpalvelimen yhdyskäytävä (Gateway) ja 00:00:00:00:00:00 tilalle virtuaalinen MAC-osoite:

root@ovh:~# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=111.111.111.111
GATEWAY=222.222.222.254
ARP=yes
HWADDR=00:00:00:00:00:00


Lisää 222.222.222.254 tilalle isäntäpalvelimen yhdyskäytävä (Gateway):

root@ovh:~# nano /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
222.222.222.254 dev eth0
default via 222.222.222.254 dev eth0


Ja nimipalvelimeksi 213.186.33.99:

root@ovh:~# nano /etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99


Windows 2003

Mene Start, Control Panel, Network Connections ja Local Area Connection. Klikkaa Properties:Valitse Internet Protocol (TCP/IP):Lisää luomasi IP-osoite IP Address-kenttään, 255.255.0.0 verkkopeitteeksi (Netmask), oletus yhdyskäytäväksi (Default gateway) isäntäpalvelimen yhdyskäytävä (Gateway) sekä primääriseksi DNS-palvelimeksi 213.186.33.99:Klikkaa Start, Run ja suorita regedit. Etsi luomasi IP-osoite. Tuplaklikkaa SubnetMask ja vaihda 255.255.0.0 tilalle 255.255.255.255. Tee sama muutos jokaiseen rekisteristä löytyvään luomasi IP-osoitteen hakutulokseen.

Mene Start, Control Panel, Network Connections sekä klikkaa oikealla hiiren painikkeella Local Area Connection ja valitse Disable. Odota vähän aikaa ja toista toimenpide valitsemalla tällä kertaa Activate.

Muut käyttöjärjestelmät

Vaihda IP-osoitteeksi luomasi IP-osoite ja verkkopeitteeksi (Netmask) 255.255.255.255. Lisää seuraavat reititykset, vaihda 222.222.222.254 tilalle isäntäpalvelimen yhdyskäytävä (Gateway):

route add 222.222.222.254 dev eth0
route add default gw 222.222.222.254

Sinun tulee myös konfiguroida palvelimen nimipalvelimeksi 213.186.33.99.